KOY SOTHEARA

KOY SOTHEARA | 22 | KANDAL

ក្នុងនាមជានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា, កញ្ញាមើលឃើញថា កញ្ញានឹងធ្វើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនាពេលខាងមុខ។ As an International Relations student of the University of Cambodia, she sees herself working as an Ambassador in the future. កញ្ញាចូលចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅពេលទំនេរ ហើយជួបជាមួយមនុស្សផ្សេងៗគ្នា។ She likes to travel during her free time and meet different people.

Other Candidates